Het concept van Hanzedorp

Hanzedorp is een natuurinclusief, klimaatadaptief, en energiepositief concept voor wonen en werken op het platteland, in combinatie met lokale voedselproductie.

Technische uitgangspunten

De basis van Hanzedorp is het passiefhuis. Passiefhuizen zijn zeer goed geïsoleerde gasloze huizen die weinig tot geen naverwarming nodig hebben. Het huis wordt hoofdzakelijk verwarmd door de zon, de bewoners, en elektrische apparaten. Door opslag en uitwisseling van zonne- en windenergie minimaliseren we de inkoop van elektriciteit. De huizen en het terrein worden natuurinclusief ontworpen. Hiermee vergroten we de lokale biodiversiteit. Indien mogelijk bouwen we de huizen van circulaire materialen. Het terrein wordt daarnaast klimaatadaptief ingericht, met waterberging om hemelwater af te voeren en op te slaan.

Wij streven ernaar om het terrein voor de helft in te richten voor extensieve voedselproductie, in de vorm van bijvoorbeeld een voedselcoöperatie.

Sociale uitgangspunten

Onze sociale uitgangspunten zijn rust, noaberschap, lokalisme, gezin, en sociocratie. Wij richten ons daarom op het omzetten van een agrarisch perceel naar een woonperceel. Hanzedorp creëert daarmee waarde voor de agrariër in tijden waarin boeren steeds lastiger wordt. Waarde voor de lokale gemeenschap door de rust, noaberschap, verjonging door gezinsvestiging, lokale voedselproductie, en een mooie landschappelijke inpassing. Waarde voor de samenleving, door in tijden van woningnood woningen te bouwen en doorgroei mogelijk te maken, door extensivering van grondgebruik en bestrijdingsmiddelengebruik, en door het vergroten van biodiversiteit. Hanzedorp creëert ook waarde voor de gemeente: door de focus op agrarische percelen wordt nieuwe bebouwing goedkoper dan via projectontwikkelaars, worden Didamproblemen voorkomen, en kan de gemeente trots zijn op het gefaciliteerd hebben van een uniek woonconcept.

Hanzedorp is het woonconcept van de toekomst!

Initiatiefnemers van Hanzedorp zijn Douwe Kunst, Melvin de Vries, en Nick Vollebergh. Zij vormen het kernteam van Hanzedorp. Zij missen allevier in hun woonomgeving de kenmerken die Hanzedorp zo uniek maken, en maken zich daarom sterk voor de realisatie van Hanzedorp om met gelijkgestemden toekomstbestendig te kunnen wonen.