De Hanze

De Hanze was een geheel op vrijwillige leest geschoeid samenwerkingsverband tussen steden in noordwest Europa in de 14e, 15e en 16e eeuw. Er was geen centrale instantie die regels of richtlijnen oplegde. Steden die lid werden, voerden dan ook meestal een eigen koers.

Het samenwerken met behoud van eigen autonomie, de handelsgeest en het gebruik van lokaal recht maakte dat deze steden welvarend en relatief vrij waren. In deze geest willen wij ook wonen en werken, vandaar dat we ons woonproject Hanzedorp hebben gedoopt.

Meer over het waarom van ons Hanzedorp op de volgende pagina.

Net als de Hanzesteden samenwerken met behoud van eigen autonomie