De inrichting van het terrein

Bij de inrichting van het terrein is het passiefhuisconcept leidend. In het kort komt dit erop neer dat huizen en huizenblokken in een lijn op het zuiden zijn gericht, langs lange oost-westwegen en korte noord-zuidwegen, dat er op het terrein geen hoge elementen zijn, waaronder de huizen zelf, en dat het terrein windluw wordt ingericht. Alle inbreuken op bovenstaande voorwaarden verminderen de effectiviteit van het passiefhuis. De terreinindeling is dus gebonden aan de voorwaarden van passiefbouw. Vorm volgt functie.

Hanzedorp moet betaalbare woningen opleveren. Dit bereiken we door planning en realisatie als CPO in eigen beheer te houden. De omvang van Hanzedorp is minimaal 6, bij voorkeur 15, en maximaal 40 huizen. Lees verder.

De voedselcoöperatie is, na het passiefhuis, het tweede centrale Hanzedorpconcept. Een voedselcoöperatie laat zich het makkelijkste vergelijken met een gemeenschapsgedreven moestuin. Lees verder.

Wij gaan uit van een natuurinclusief en klimaatadaptief ontwerp. Daarvoor putten wij uit de kennis van een netwerk van deskundigen. Lees verder.

Een houtwal is een lijnvormige aarden wal begroeid met bomen, heesters, en struiken. Wij willen een houtwal omdat deze het terrein windluw maakt en omdat dit de biodiversiteit vergroot. Lees verder.

Opwek, verbruik, en opslag van energie vindt zoveel mogelijk lokaal plaats. Wij sorteren voor op de ontwikkeling dat thuisbatterijen en EV’s gaan fungeren als kortdurende opslag van overtollige opgewekte energie. Pas in de laatste plaats wordt elektriciteit van het net gebruikt. Lees verder.

Het uitgangspunt van Hanzedorp is dat grond, infrastructuur, en opstallen zo veel mogelijk individueel eigendom zijn. Als individueel eigendom niet reëel is worden zaken gemeenschappelijk beheerd. In uitzonderingsgevallen overwegen we publiek eigendom. Lees verder.

Besluitvorming. Lees verder.

Van planfase naar realisatie- en beheersfase. Lees verder.