Grondslag

Waar mensen samenleven ontstaan vanzelf regels en afspraken. Als het ingewikkeld wordt is het fijn om terug te kunnen vallen op een gedeelde onderliggende moraal. Bij ons is dat het Non-Agressie Principe (NAP). Het NAP laat zich goed vertalen in “leven en laten leven”. Het lijkt veel op het pacifisme, dat geweld onder alle omstandigheden afzweert. Ook heeft het veel verwant met de tien geboden uit de Bijbel. Wij willen deze zoveel mogelijk toepassen in het dagelijks leven en zo bijdragen aan een vrije en vreedzame wereld.

Een gedeelde grondslag kan ruzies niet voorkomen, maar wel helder maken waar de oorzaak van het conflict ligt. Hoe we omgaan met een daadwerkelijk conflict staat nader beschreven in het sociaal contract.

We sturen je graag meer informatie over onze grondslag en het sociaal contract. Neem gerust contact met ons op!

Wij willen met ons Hanzedorp
bijdragen aan een
vrije en vredige wereld