Hanzedorp in relatie tot de omgeving

Een van de kernwaarden van Hanzedorp is lokalisme. Wij streven naar lokaal produceren, lokaal consumeren, en lokaal meedoen. Wij willen geen zelfstandige gemeenschap vormen, maar meedoen en opgaan in de plaatselijke omgeving.

Landschappelijke inpassing

Perceelseisen

Must have
Hoogte boven NAP
Bodem geschikt voor woningbouw en voedselteelt
Bodem geschikt voor aanleg van houtopstanden, kruiden, wadi’s, en bergingsvijver
Een bestemming die mogelijkheden biedt om het project te realiseren binnen de uitgangspunten van Hanzedorp
Faciliteiten op 15 fietsminuten
Station Zwolle/A28/A50 binnen 30 reisminuten

Nice to have
Aan de rand van de bebouwde kom
Aan een water
Bereikbaar met openbaar vervoer

Can’t have/uitsluitingsgronden
Onder NAP
Giftige grond

Zoekgebied