Het team en netwerk van Hanzedorp

De grondleggers van Hanzedorp vormen het kernteam. Zij bewaken als bestuurders het concept. Maak kennis met het kernteam. Het kernteam is bewust klein, maar wij kunnen putten uit een uitgebreid netwerk van verschillende professionals.