Hoe?

Je hebt gelezen waarom we een Hanzedorp willen oprichten. Hier lees je hoe we dat gaan doen:

Door besluiten te nemen volgens consentbeginsel.

Dat betekent dat een voorstel net zo lang wordt aangepast tot iedereen “voor“ of “consent“ (= geen bezwaar) stemt. Eén persoon kan zo een voorstel blokkeren, mits deze een overwegend en beargumenteerd bezwaar heeft. Het consentbeginsel is niet de snelste manier van besluitvorming, maar voorkomt gevoelens van uitsluiting en wrok die zich later tegen de groep keren.

Door oog te blijven houden voor elkaars behoeftes en belangen.

We gaan op regelmatige en gestructureerde basis met elkaar en de omgeving in gesprek om vinger aan de pols te houden. We zoeken een gespreksstructuur waarbij wrijvingen op tijd besproken kunnen worden zodat ze niet kunnen escaleren.

Door samen te werken aan collectieve voorzieningen en doelen.

Veel zaken kunnen beter en goedkoper collectief geregeld worden. Een voorbeeld hiervan is samen voedsel verbouwen, of een collectieve water-, internet-, riool- of warmtevoorziening. Dit bindt de groep en is ook gewoon gezellig!

Door gemeenschapszin te ondersteunen.

Op vrijwillige basis samen dingen ondernemen versterkt de sociale cohesie. Ieder is vrij te kiezen in hoeverre hij of zij daarin in participeert. Bijvoorbeeld door samen muziek te maken, oogstfeesten te vieren, voetbal en de intocht van Sinterklaas te kijken.

Door te streven naar een demografisch balans onder de bewoners.

In de eerste plaats bedoelen we dat er een evenwichtige verhouding is tussen mannen en vrouwen. Maar denk ook aan jongeren en ouderen, alleengaanden, stellen en gezinnen.

Door met huishoudens samen te leven die hun eigen broek kunnen ophouden.

We zijn allen in staat om een eigen woning plus het eigen aandeel in het collectief te financieren. Ieder individueel gezin is financieel zelfvoorzienend. Vanuit deze basis delen zij daarmee hun middelen, kennis en kwaliteiten met elkaar.

Door een sociaal contract op te stellen waar iedere bewoner zich aan committeert.

Hierin staat welke bestuursorganen er zijn, hoe besluiten worden genomen en hoe we omgaan met conflicten. Uitgangspunt is dat we conflicten op een duurzame manier oplossen, omdat we ook daarna als buren nog met elkaar door één deur willen kunnen. Meer over dit sociaal contract lees je hieronder.

Door ons motto “leven en laten leven” uit te dragen en door te geven aan anderen.

We leveren een bijdrage aan het vrijer en vreedzamer maken van de wereld. Aan de ene kant gaan we onderzoeken hoe we op een duurzame en sociale wijze bij elkaar kunnen wonen. Aan de andere kant nemen we het werken en leven onder de loep, en alles volgens het Non-Agressie Principe. We wijken hiermee af van gebaande paden en zullen ongetwijfeld een boel leren.

Door met ons dorp deel uit te gaan maken van een toekomstig samenwerkingsverband.

Wereldwijd zijn verschillende initiatieven waarbij mensen op dezelfde grondslag met elkaar willen wonen en leven. We willen van elkaar leren en elkaar praktisch ondersteunen. In de geest van de Hanzesteden van vroeger.

Benieuwd wat voor woonproject we uiteindelijk willen realiseren? Klik hier.

Wij houden oog voor onze belangen
en die van de omgeving