Opwek en opslag van elektriciteit en warmte

Opwek vindt plaats op de daken van de huizen en andere opstallen. Opwek op land is onwenselijk vanwege o.a. het ruimtebeslag. Deze opwek zorgt voor verwarming van huis en water, en voor de energievraag van de huishoudens. Als de zonnepanelen onvoldoende energie leveren wordt elektriciteit gehaald uit batterijen. Pas in de laatste plaats wordt elektriciteit van het net gebruikt.

Wij sorteren voor op de ontwikkeling dat thuisbatterijen en EV’s gaan fungeren als kortdurende opslag van overtollige opgewekte energie. De infrastructuur wordt daar op ingericht. Deze accu’s zullen niet alleen voorzien in de opslag en levering van de energieproductie en -behoefte op het terrein, maar kunnen ook een rol spelen als buffer voor piekbelasting. Op pieken wordt netstroom opgeslagen en in het dal wordt deze stroom teruggeleverd. Daarbij zien wij ook een mogelijkheid om terug te leveren in de vorm van een laadstation voor EV’s.

Vergezichten zijn de plaatsing van een kleinschalige windturbine en de opslag van overtollige opgewekte elektriciteit in de vorm van warm water. Dit is niet alleen afhankelijk van technisch en financieel onderzoek, maar ook van het draagvlak bij de omgeving.