Het team achter Hanzedorp

Hanzedorp is een initiatief van drie Zwollenaren die elkaar gevonden hebben in een gezamenlijk ideaal: toekomstbestendig, duurzaam, en zelfvoorzienend wonen en werken. Zij brengen elk hun eigen kennis, kunde, en ervaring in, wat op een prachtige manier samenvalt in ons Hanzedorpplan. Zij stellen zich kort voor:

Nick Vollebergh (voorzitter linkedin) is overheidsjurist. Hij zorgt voor de juridische voorbereiding en het contact. “Hanzedorp is het antwoord op de duurzame en leefbaarheidsvraagstukken van het moderne platteland!” Mail Nick of bel hem op 06-46 444 154.

Douwe Kunst (secretaris linkedin) werkt als calculator bij een installatiebedrijf. Hij houdt zich bezig met het bouwtechnische deel van Hanzedorp. “Hanzedorp zal worden gebouwd met zweet, stroblokken, en stroopwafels!”. Mail Douwe.

Melvin de Vries (penningmeester linkedin) is in het dagelijks leven zelfstandig business analyst. Hij is de energiespecialist van Hanzedorp. “Hanzedorp wordt een lichtend voorbeeld van energietransitie die geld oplevert!”. Mail Melvin.