Van planfase naar realisatie- en beheerfase

Hanzedorp is een omgekeerde CPO. Normaliter zoekt een groep mensen naar een kavel in de buurt en wordt pas daarna het concept uitgewerkt. Hanzedorp is een uitgewerkt concept dat een locatie zoekt, waarna potentiële bewoners zich aanmelden. Omdat het concept leidend is boven de locatie en de medebewoners, is onze besluitvorming en rechtsvorm gericht op het beschermen van dat concept. Om deze reden is gekozen om de planfase en een deel van de realisatiefase als stichting uit te voeren. Dit levert zekerheid, duidelijkheid, en snelle besluitvorming op.

Hoe concreter het project wordt, des te democratischer zal het project van aard worden. Naar verwachting gaan we in of na het beginstadium van de realisatiefase over naar een democratischer rechtsvorm. Daarvoor overwegen wij, met het oog op het terugleveren van energie, de coöperatie UA.