Voedselcoöperatie

De voedselcoöperatie is, na het passiefhuis, het tweede centrale Hanzedorpconcept. De voedselcoöperatie sluit aan bij onze kernwaarden lokalisme en noaberschap.

Een voedselcoöperatie laat zich het makkelijkste vergelijken met een gemeenschapsgedreven moestuin. Het is vaak een democratische rechtsvorm met leden vanuit de directe omgeving. Leden kopen zich in en betalen daarna per lid een maandelijkse contributie. Afhankelijk van de kernwaarden hanteert een voedselcoöperatie verschillende teeltmethodes. Doorgaans is een voedselcoöperatie een extensieve, natuurvriendelijke vorm van landbouw. Naast de teelt van het perceel kunnen leden van de coöperatie ervoor kiezen om ook dierenproducten lokaal in te kopen. Een bekend concept waarin ook dierenproducten onderdeel zijn van de coöperatie is Herenboeren.

De voedselcoöperatie draagt positief bij aan de gemeenschapszin. Jong en oud staan samen met de poten in de klei, er worden recepten gedeeld, workshops, feesten en rondleidingen gegeven. Leden zijn actief binnen bestuur en werkgroepen. De inkoop gebeurt lokaal, de kennisdeling met soortgelijke initiatieven (boven)regionaal.

Voor hulp kunnen wij putten uit ons netwerk. Voedsel Veur Mekaar is een jong maar professioneel initiatief dat bijna drie hectare akker pacht in Bentelo, Twente. Voedsel Veur Mekaar is in september 2021 gestart en is in één seizoen gegroeid naar 40 oogstweken met 4 dagopbrengsten per week per lid. De vereniging telt nu ongeveer 140 leden.