Waarom?

Ieder individu heeft andere beweegredenen om aan dit project mee te doen. Hieronder samengevat de overeenkomsten die door iedereen worden gedeeld:

We wonen in een gezonde, groene en stressarme leefomgeving.

Onze overtuiging is dat mensen beter gedijen in een omgeving met natuur en schone lucht. En waar buren het belang erkennen van momenten van stilte en rust. In veel gebieden -met name stedelijke- is dat een schaars goed geworden.

We voorzien in ons levensonderhoud onafhankelijk van de economische wind.

De wereld wordt tegenwoordig geconfronteerd met stijgende kosten voor voedsel en energie. Deze ontwikkeling zorgt voor een dalende koopkracht die mogelijk decennialang kan aanhouden. Daarom willen wij zelf voedsel verbouwen en energie opwekken, zodat we samen aan de veerkracht van ons dorp en de buurt om ons heen werken.

We dragen bij aan sociale cohesie.

Om diverse redenen staat de sociale cohesie in Nederland onder druk. Met name grote steden kampen hiermee. Daarom willen we graag wonen op kleine schaal en daarmee het noaberschap met een prettige vorm van sociale controle terugbrengen.

We leven in een gemeenschap waarin iedereen welkom is, maar de westerse waarden en normen centraal staan.

Voor ons is ieder individu gelijk, ongeacht geslacht, ras of geaardheid. Dit is voor ons belangrijk. Ook het gebruik van de rede en de scheiding van kerk en staat valt hieronder. Deze westerse waarden staan in ons Hanzedorp centraal.

De volgende pagina vertellen we je hoe we dit willen bereiken.