Het terrein / woningaanbod

Het Hanzedorp bestaat uit eengezinswoningen met een tuin, startersappartementen en gelijkvloerse seniorenappartementen. Ook zijn er collectieve voorzieningen als paden en een buurthuis. Er is bij de start van dit initiatief besloten om enkel koopwoningen te bouwen.

Ieder huishouden bewoont een woning of appartement met een eigen hypotheekakte. Hierin is ook een evenredig deel opgenomen van de gemeenschappelijke voorzieningen. Daarnaast is in de koopakte het lidmaatschap van de bewonersvereniging als kettingbeding opgenomen.

Er is een VVE voor onze collectieve voorzieningen. De aard en omvang hangt nauw samen met het beschikbare terrein, de bestaande bebouwing en het budget. We streven naar een buurthuis, collectieve berging, tuin en paden. Het buurthuis kan worden gebruikt voor besloten en openbare activiteiten.

Voor de nieuwbouwwoningen zoeken we een aanbieder met gedegen kennis van het passiefhuisprincipe. Om de kosten verder te drukken kiezen we een beperkt aantal basistypes, variërend in grootte. Hier kan de bewoner tegen meerprijs extra opties aan toevoegen. Eventueel bestaande woningen op het terrein kunnen worden gerenoveerd; ook hierbij streven we naar passiefhuisniveau.

We streven naar een woningontwerp dat qua grootte en beeldtaal aansluit bij de bestaande bebouwing en gebruiken.

Kwaliteit boven kuubs!