Wie?

De kerngroep van Hanzedorp bestaat uit drie stellen, sommige met kinderen. We wonen allemaal in de regio Salland, de meesten zijn er geboren en getogen. Daarnaast is er een grotere groep geïnteresseerden die ons proces volgt en eventueel later aanhaakt. We zijn als groep gelukkig gezegend met een rijk palet aan talenten, variërend van duurzaam bouwen, milieubeleid tot communicatie.

De initiatiefnemers van het Hanzedorp vinden elkaar in hun ideaal: met een groep gelijkgestemden wonen en werken in een agrarische omgeving. Bij de één ligt de nadruk op opwekken van hernieuwbare energie, bij de ander op het zelf verbouwen van voedsel. Ook zijn er gedachten over het ontvangen van gasten en het op structurele basis uitdragen van onze gezamenlijke filosofie. De meesten van ons zijn hier in hun dagelijks leven al mee bezig. In het Hanzedorp komt al deze energie samen. We willen elkaar en de omgeving hierin motiveren, versterken en inspireren.

De meesten van ons zijn
geboren en getogen in Overijssel