Woontypologieën

De omvang van Hanzedorp is minimaal 6, bij voorkeur 15, en maximaal 40 huizen. We kiezen voor dit maximum omdat 40 huizen een groepsgrootte oplevert van ongeveer 80 volwassenen. Binnen een groep van deze omvang kan een gemeenschap ontwikkelen waarin mensen elkaar persoonlijk kennen, en kunnen aanspreken op elkaars gedrag.

Terrein- en kaveloppervlakte

Wij gaan uit van een basiskavel van 1.000 m2. Deze oppervlakte zal variëren om aan de woonwensen van bewoners tegemoet te kunnen komen. Wij gaan ervan uit dat bovenop de kavels ongeveer 10% terreinoppervlakte zal worden gebruikt voor wegen, bermen, groen, parkeerplaatsen, waterafvoer en- berging, en de houtwal. Voor de voedselcoöperatie reserveren wij minimaal een hectare. Dat houdt in dat ons perceel ten minste 16.600 m2 groot is, in de voorkeursomvang 26.500 m2, en een maximum van ongeveer 54.000 m2, afhankelijk van de omvang van de voedselcoöperatie.

Gezinswoningen

Hanzedorp bestaat zo veel mogelijk uit koopwoningen voor gezinnen. Wij hechten veel waarde aan een duurzame verbinding tussen bewoners en onze omgeving. Koopwoningen voor gezinnen nodigen uit tot langdurig verblijf en versterkt de binding tussen bewoners, hun gezinnen, en hun omgeving. Omdat de koopwoningen betaalbaar blijven zullen deze ook beschikbaar worden voor inkomensklassen die in de huidige markt veroordeeld zijn tot (sociale) huur. Indien wij kiezen voor huurwoningen streven wij ernaar om deze huurwoningen zelf te bouwen en beheren, en de bewoners te selecteren.

Betaalbaarheid

Hanzedorp moet betaalbare woningen opleveren. Dit bereiken we hoofdzakelijk op drie manieren. De eerste maatregel voor betaalbare woningen is steun van de gemeente voor het omzetten van een agrarisch perceel door bijvoorbeeld het verplichte kostenverhaal (terug) te subsidiëren. Een tweede kostenbesparende maatregel is om de terreininrichting en -realisatie als CPO in eigen beheer te houden en de woningbouw aan de bewoners over te laten. Bewoners hebben hun budget dan in eigen hand. Kennis wordt in het netwerk gedeeld zodat nieuwe bewoners mee kunnen liften met eerder opgeleverd werk van bewezen kundige architecten, aannemers, en installateurs. De derde kostenbesparende maatregel is om te variëren in kavelgrootte en beperkingen voor kavelinrichting en bebouwing te leggen.