Woontypologieën

De omvang van Hanzedorp is minimaal 6, bij voorkeur 15, en maximaal 40 huizen. We kiezen voor dit maximum omdat 40 huizen een groepsgrootte oplevert van ongeveer 80 volwassenen. Binnen een groep van deze omvang kan een gemeenschap ontwikkelen waarin mensen elkaar persoonlijk kennen, en kunnen aanspreken op elkaars gedrag.

In beginsel gaan wij uit van een kaveloppervlak van 1.000 m2. Deze oppervlakte zal variëren om aan de woonwensen van bewoners tegemoet te kunnen komen. Wij gaan ervan uit dat bovenop de kavels ongeveer 10% oppervlakte gebruikt zal worden voor wegen, bermen, groen, parkeerplaatsen, waterafvoer en- berging, en de houtwal. Voor de voedselcoöperatie reserveren wij minimaal een hectare. Dat houdt in dat ons perceel een minimumoppervlakte heeft van 16.600 m2 groot is, in de voorkeursomvang 26.500 m2, en een maximum van ongeveer 54.000 m2, afhankelijk van de omvang van de voedselcoöperatie. Wij willen beschikbare oppervlakte die niet op korte termijn productief ingezet kan worden (kavels, infra, of voedselcoöperatie) uit gezondheidsoverwegingen niet meer intensief agrarisch (laten) beheren.

Hanzedorp moet betaalbare woningen opleveren. Dit bereiken we door planning en realisatie als CPO in eigen beheer te houden. Daarnaast wordt kennis en het netwerk intern gedeeld, zodat men mee kan liften met eerder opgeleverd werk van bewezen kundige architecten, aannemers, en installateurs. Een doorslaggevende factor voor betaalbare woningen is steun van de gemeente voor het omzetten van een agrarisch perceel.

Gezinnen. Koop.